nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

You are here

Home
STT Trích yếu Cq ban hành Ngày Xin ý kiến
1 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh BĐ: 27/12/2017
KT: 02/01/2018
Xin ký kiến
2 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và trình tự, thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 358/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh UBND tỉnh BĐ: 16/08/2017
KT: 26/08/2017
Xin ký kiến
3 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh BĐ: 18/08/2017
KT: 28/08/2017
Xin ký kiến
4 Góp ý Dự thảo quy định quản lý một số hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sở Ngoại vụ BĐ: 09/06/2017
KT: 22/06/2017
Xin ký kiến
5 Dự thảo văn bản Quy trình thủ tục xuất cảnh đối với cán bộ, công chức UBND tỉnh BĐ: 23/02/2016
KT: 10/03/2016
Xin ký kiến
6 Góp ý dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ UBND tỉnh BĐ: 15/10/2015
KT: 30/10/2015
Xin ký kiến
7 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của BTV Tỉnh ủy Tỉnh ủy Bắc Giang BĐ: 09/10/2015
KT: 20/10/2015
Xin ký kiến
8 Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) Chính phủ BĐ: 05/01/2015
KT: 05/04/2015
Xin ký kiến
9 Dự thảo Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh Bắc Giang BĐ: 27/02/2015
KT: 12/03/2015
Xin ký kiến

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10337495
  • Trong ngày:1231
  • Trong tuần:7938
  • Trong tháng:480315
  • Trong năm:1390305