nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 27/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36/NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) giai đoạn 2016-2020.

Sinh viên Bắc Giang tại Nhật Bản (Ảnh: Mai Anh/DOFA)

Chương trình hành động lần này nhằm cụ thể hóa các phương hướng, nhiệm vụ do Bộ Chính trị đã đề ra nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2020; gồm: Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW; thực hiện đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc với cộng đồng NVNONN; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ kiều bào ổn định cuộc sống, hội nhập vào đời sống xã hội nước sở tại; bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về NVNONN; huy động nguồn lực người VNONN tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường thông tin tuyên truyền đối với cộng đồng NVNONN; hỗ trợ cộng đồng duy trì tiếng Việt, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động kiều bào; kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ chế phối hợp làm công tác về NVNONN.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định rõ nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện công tác về NVNONN.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây.

Nguyễn Vân

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330258
  • Trong ngày:701
  • Trong tuần:701
  • Trong tháng:473078
  • Trong năm:1383068