nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Đẩy mạnh chương trình đối ngoại nhân dân giai đoạn 2014 – 2019

Chiều 5/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi làm việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 5 tổ chức chính trị - xã hội, Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài về chương trình đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam giai đoạn 2014 – 2019.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TH)

 

Theo dự thảo của Chương trình công tác, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước được triển khai đồng bộ, toàn diện, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; quan hệ đối ngoại được củng cố; vị thế quốc tế của đất nước tiếp tục được nâng cao.

Công tác đối ngoại nhân dân đã góp phần tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế, xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội.

Tuy nhiên, hoạt động đối ngoại của một số đoàn thể và tổ chức nhân dân có lúc còn thụ động, thiếu linh hoạt, hiệu quả chưa cao; tổ chức chưa tốt, sự phối hợp giữa các tổ chức nhân dân với nhau và giữa các tổ chức nhân dân với cơ quan chuyên trách đối ngoại của Đảng, Nhà nước còn thiếu chặt chẽ. Vai trò của MTTQ Việt Nam trong phối hợp với các tổ chức thành viên trong hoạt động đối ngoại nhân dân chưa được phát huy…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào các nội dung dự thảo Chương trình đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, như việc: Tăng cường công tác thông giữa các tổ chức thành viên và thông tin tuyên truyền đối ngoại; tham mưu, nghiên cứu về đối ngoại nhân dân, góp phần tham gia phản biện xã hội; phát triển, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Theo các đại biểu, Chương trình đối ngoại nhân dân của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cần nêu bật mục đích, yêu cầu của công tác đối ngoại nhân dân. Chương trình góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại; tạo dựng được một mặt trận đối ngoại nhân dân rộng rãi, hoạt động thống nhất theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả” dưới sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức nhân dân trong công tác đối ngoại nhân dân. Đồng thời tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên; giữa các tổ chức thành viên của MTTQ với nhau nhằm thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

Đặc biệt, MTTQ Việt Nam triển khai có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của mình; tăng cường phối hợp giữa các đoàn thể, trong đó cần phát huy vai trò chủ trì hiệp thương của MTTQ Việt Nam; tách tài liệu tuyên truyền đối ngoại nhân dân trong nước và ngoài nước riêng; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách làm công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ và các tổ chức thành viên ở cấp toàn quốc hay vùng, miền công tác; tập huấn đối ngoại nhân dân, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại nhân dân cho các đoàn thể...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, hiện nay Mặt trận cũng như các tổ chức thành viên đều có hoạt động đối ngoại nhân dân nhưng chưa có sự liên kết chặt chẽ, trong khi trình độ, năng lực còn hạn chế khiến công tác đối ngoại nhân dân chưa hoạt động hiệu quả. Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam là lực lượng nòng cốt thực hiện nhưng vẫn chưa có sự phân công cụ thể.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, chương trình công tác đối ngoại nhân dân được xây dựng nhằm đề ra các giải pháp thực hiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2014 – 2019 với mục tiêu: “Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết, hữu nghị và hợp tác quốc tế”.

Để chương trình công tác đối ngoại nhân dân đạt hiệu quả, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tổ chức trao đổi thông tin định kỳ hằng quý và đột xuất nếu cần thiết về công tác đối ngoại nhân dân giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Xây dựng tài liệu tuyên truyền đối ngoại theo các nội dung, chuyên đề khác nhau như giới thiệu Việt Nam, Biển Đông, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo… cho các cán bộ làm công tác đối ngoại.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, MTTQ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu chuyên đề về sự phát triển của các tổ chức phi chính phủ; tổ chức chuỗi hoạt động giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có sự tham gia của nhân dân để phát huy, hình thành cộng đồng ASEAN; củng cố, mở rộng, phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước láng giềng…

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Ngoại giao nhân dân cần phải được chú trọng hơn chứ không thể coi là "tay trái" mãi được. Trước mắt, phải có tập huấn cho cán bộ ngoại giao Trung ương và sau đó tiến hành tập huấn cho các tỉnh, thành để nâng cao trình độ về công tác này… Liên quan công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ Ngoại giao chủ trì, có hội nghị chuyên đề phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia…/.

Theo: cpv.org.vn

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342683
  • Trong ngày:551
  • Trong tuần:13126
  • Trong tháng:485503
  • Trong năm:1395493