nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

Ngày 28/7/2018, Thủ tướng Chính phủ kí Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020.

Đề án xác định rõ tuyên truyền biển đảo là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhắm tới mục tiêu tất cả mọi người dân đều được cung cấp thông tin về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam; đặc biệt chú trọng tuyên truyền cho người dân tại các địa phương ven biển trong việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài nguyên môi trường biển, đảo; đồng thời, cố gắng nâng cao hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về biển đảo Việt Nam.

Đề án đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp chính cần thực hiện định kì hàng năm như: xây dựng chương trình, kế hoạch hành động,  biện pháp cụ thể tăng cường hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền; xây dựng tài liệu tuyên truyền cho các bộ ngành và địa phương; thực hiện tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức các lớp tập huấn,bồi dưỡng kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật về biển đảo; tổ chức các hội nghị, hội thảo, triển lãm trong và ngoài nước về chủ quyền biển đảo Việt Nam…

Xem toàn văn Quyết định tại đây./.

Hữu Minh

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342369
  • Trong ngày:237
  • Trong tuần:12812
  • Trong tháng:485189
  • Trong năm:1395179