nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
11 KH tổ chức Hội nghị tiếp xúc với các tổ chức PCPNN năm 2018 Ký:07/05/2018 HL:07/05/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ PDF icon kh-23.pdf.signed.pdf
12 KH xúc tiến, vận động viên trợ các tổ chức PCPNN năm 2018 Ký:04/05/2018 HL:04/05/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ PDF icon kh-22.pdf.signed.pdf
13 QĐ bổ nhiệm công chức (Ngô Thị Hồng Nhung) Ký:02/05/2018 HL:02/05/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-18.pdf.signed.pdf
14 KH thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND v/v chấn chỉnh công tác quản lý tài chính- ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ký:02/05/2018 HL:02/05/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-20.pdf.signed.pdf
15 Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 Ký:24/04/2018 HL:24/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-05.pdf.signed.pdf
16 QĐ v/v ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ký:24/04/2018 HL:24/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-16.pdf.signed.pdf
17 QĐ Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ký:24/04/2018 HL:24/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-17.pdf.signed.pdf
18 Quán triệt, triển khai thực hiện quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Ký:23/04/2018 HL:23/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-170.pdf.signed.pdf
19 Cử cán bộ tham gia khóa học Ký:20/04/2018 HL:20/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-162.pdf.signed.pdf
20 QĐ kiện toàn Tổ bảo mật công tác bảo vệ bí mật nhà nước Ký:17/04/2018 HL:17/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-14.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342480
  • Trong ngày:348
  • Trong tuần:12923
  • Trong tháng:485300
  • Trong năm:1395290