Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
11 KH xúc tiến, vận động viên trợ các tổ chức PCPNN năm 2018 Ký:04/05/2018 HL:04/05/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ PDF icon kh-22.pdf.signed.pdf
12 QĐ bổ nhiệm công chức (Ngô Thị Hồng Nhung) Ký:02/05/2018 HL:02/05/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-18.pdf.signed.pdf
13 KH thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND v/v chấn chỉnh công tác quản lý tài chính- ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ký:02/05/2018 HL:02/05/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-20.pdf.signed.pdf
14 Chương trình công tác tháng 5 năm 2018 Ký:24/04/2018 HL:24/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-05.pdf.signed.pdf
15 QĐ v/v ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ký:24/04/2018 HL:24/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-16.pdf.signed.pdf
16 QĐ Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Ký:24/04/2018 HL:24/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-17.pdf.signed.pdf
17 Quán triệt, triển khai thực hiện quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Ký:23/04/2018 HL:23/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-170.pdf.signed.pdf
18 Cử cán bộ tham gia khóa học Ký:20/04/2018 HL:20/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-162.pdf.signed.pdf
19 QĐ kiện toàn Tổ bảo mật công tác bảo vệ bí mật nhà nước Ký:17/04/2018 HL:17/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-14.pdf.signed.pdf
20 KH công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 Ký:17/04/2018 HL:17/04/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-19.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9935171
  • Trong ngày:671
  • Trong tuần:8047
  • Trong tháng:77991
  • Trong năm:987981