máy cắt plasma, máy khắc gỗ cnc, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
21 Kế hoạch rà soát, đánh giá cán bộ giai đoạn 2015-2020 Ký:14/10/2016 HL:14/10/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-24-2016.pdf.signed.pdf
22 Kế hoạch Bản tin đối ngoại số 9 Ký:19/08/2016 HL:19/08/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-23-2016.pdf.signed.pdf
23 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2017 Ký:10/08/2016 HL:10/08/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-22-2016.pdf.signed.pdf
24 Kế hoạch hoạt động đối ngoại (2016-2020) Ký:08/08/2016 HL:08/08/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-21-2016.pdf.signed.pdf
25 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2017 Ký:11/07/2016 HL:11/07/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-19-2016.pdf.signed.pdf
26 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2016 Ký:30/06/2016 HL:30/06/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-17-2016.pdf.signed.pdf
27 Kế hoạch giới thiệu đất nước, văn hóa, con người và thành tựu nổi bật của ASEAN Ký:18/05/2016 HL:18/05/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-16-2016-a.pdf.signed.pdf
28 Kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm quản lý đoàn ra, đoàn vào Ký:29/04/2016 HL:29/04/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-15-2016-3.pdf.signed.pdf
29 Kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 Ký:01/03/2016 HL:01/03/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-08-2016-1.pdf.signed.pdf
30 Kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử tại Sở Ngoại vụ năm 2016 Ký:23/02/2016 HL:23/02/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-07-2016-1.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:8334661
  • Trong ngày:2226
  • Trong tuần:16516
  • Trong tháng:190654
  • Trong năm:8334661