nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
31 TB ủy quyền quản lý, điều hành công việc của Sở Ngoại vụ Ký:26/03/2018 HL:26/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon tb-05.pdf.signed.pdf
32 QĐ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Sở Ngoại vụ năm 2018 và những năm tiếp theo Ký:26/03/2018 HL:26/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-13.pdf.signed.pdf
33 Đề nghị rà soát lại bộ TTHC Ký:26/03/2018 HL:26/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-105.pdf.signed.pdf
34 Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 Ký:23/03/2018 HL:23/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon chtr03.pdf.signed.pdf
35 KH công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 Ký:21/03/2018 HL:21/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-13.pdf.signed.pdf
36 Bản đăng ký phấn đấu xây dựng cơ quan "An toàn an ninh, trật tự" năm 2018 Ký:21/03/2018 HL:21/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-92.pdf.signed.pdf
37 Bản đăng ký thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng chống ma túy và đăng ký cơ quan không có tệ nạn ma túy năm 2018 Ký:21/03/2018 HL:21/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-93.pdf.signed.pdf
38 QĐ thành lập bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ Ký:19/03/2018 HL:19/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-11.pdf.signed.pdf
39 QĐ giao và chấp thuận nhiệm vụ trọng tâm cho Phó Giám đốc Sở, người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Ngoại vụ năm 2018 Ký:19/03/2018 HL:19/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-12.pdf.signed.pdf
40 Danh sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 Ký:19/03/2018 HL:19/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-84.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342603
  • Trong ngày:471
  • Trong tuần:13046
  • Trong tháng:485423
  • Trong năm:1395413