Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
31 KH ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2018 Ký:04/08/2017 HL:04/08/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-18.pdf.signed.pdf
32 KH tổ chức tập huấn về công tác PCPNN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017 Ký:04/08/2017 HL:04/08/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-17.pdf.signed.pdf
33 KH xây dựng và duy trì chuyên mục "Bắc Giang hội nhập" trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ năm 2017 Ký:01/08/2017 HL:01/08/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-16.pdf.signed.pdf
34 Thống kê thực trạng cán bộ làm công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ Ký:01/08/2017 HL:06/10/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-250.pdf.signed.pdf
35 Cập nhật danh mục TTHC vào phần mềm một cửa điện tử Ký:01/08/2017 HL:01/08/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-249.pdf.signed.pdf
36 Chương trình công tác tháng 8 năm 2017 Ký:28/07/2017 HL:28/07/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-09.pdf.signed.pdf
37 KH Tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài năm 2017 Ký:25/07/2017 HL:25/07/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-15.pdf.signed.pdf
38 KH phát triển kinh tế- xã hội và đầu tư công năm 2018 Ký:25/07/2017 HL:25/07/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-14.pdf.signed.pdf
39 Hỗ trợ tổ chức tập huấn công tác phi chính phủ nước ngoài Ký:24/07/2017 HL:24/07/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-239.pdf.signed.pdf
40 Phúc đáp kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC Ký:14/07/2017 HL:14/07/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-223.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9207044
  • Trong ngày:2394
  • Trong tuần:22181
  • Trong tháng:259854
  • Trong năm:259854