máy cắt plasma, máy khắc gỗ cnc, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
41 Công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" năm 2016 Ký:20/12/2016 HL:20/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-37-2016.pdf.signed.pdf
42 Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 Ký:20/12/2016 HL:20/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-26-2016.pdf.signed_2.pdf
43 Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 Ký:20/12/2016 HL:20/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-26-2016.pdf.signed.pdf
44 Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 800/2015/QĐ-UBND Ký:20/12/2016 HL:20/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-349-2016.pdf.signed.pdf
45 rà soát thống kê thủ tục hành chính công khai tại Trung tâm hành chính công Ký:16/12/2016 HL:16/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-344-2016-1.pdf.signed.pdf
46 Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức năm 2016 Ký:16/12/2016 HL:16/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-343-2016-1.pdf.signed.pdf
47 Tờ trình đề nghị khen thưởng năm 2016 Ký:15/12/2016 HL:15/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ttr-144-2016.pdf.signed.pdf
48 BC tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Ký:15/12/2016 HL:15/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon bc-102-2016-1.pdf.signed.pdf
49 Tờ Trình đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Ký:15/12/2016 HL:15/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ttr-143-2016-1.pdf.signed.pdf
50 BC thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu "Cờ thi đua của UBND tỉnh" Ký:15/12/2016 HL:15/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon bc-101-2016-1.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:8523018
  • Trong ngày:714
  • Trong tuần:2877
  • Trong tháng:379011
  • Trong năm:8523018