Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
41 Phân công cán bộ kiêm nhiệm tại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại Ký:13/03/2018 HL:13/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-10.pdf.signed.pdf
42 Cung cấp thông tin phục vụ in danh bạ Ký:13/03/2018 HL:13/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-76.pdf.signed.pdf
43 Phản hồi lại việc chưa gửi văn bản theo yêu cầu (Gửi lại) Ký:12/03/2018 HL:12/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-73.pdf.signed_2.pdf
44 Cử cán bộ tham gia khoá bồi dưỡng Ký:09/03/2018 HL:09/03/2018 Nguyễn Quang Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-72.pdf.signed_2.pdf
45 QĐ Cho phép công chức được nghỉ phép đi du lịch nước ngoài (Ngô Thi Hồng Nhung) Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-09.pdf.signed.pdf
46 Cử cán bộ tham gia lớp bôi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-63.pdf.signed.pdf
47 TB thay đổi cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác ISO Ký:09/03/2018 HL:09/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-71.pdf.signed.pdf
48 Thống kê số liệu cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-64.pdf.signed_2.pdf
49 Cử cán bộ tham gia Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính và bồi thường nhà nước Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-65.pdf.signed.pdf
50 QĐ cử cán bộ tham gia lớp đào tạo hoàn chỉnh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-66.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9924936
  • Trong ngày:427
  • Trong tuần:22812
  • Trong tháng:67756
  • Trong năm:977746