nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
51 QĐ cử cán bộ tham gia lớp đào tạo hoàn chỉnh Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-66.pdf.signed.pdf
52 Đăng ký tham dự Hội nghị ký giao ước thi đua năm 2018 Ký:07/03/2018 HL:07/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-67.pdf.signed.pdf
53 QĐ ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Ký:06/03/2018 HL:06/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-08.pdf.signed.pdf
54 Đề nghị điều chỉnh Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Ký:06/03/2018 HL:06/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ttr-26.pdf.signed.pdf
55 TB phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Ký:05/03/2018 HL:05/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon tb-04.pdf.signed.pdf
56 QĐ ban hành Nội quy phòng chống cháy nổ tại Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Ký:05/03/2018 HL:05/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-05.pdf.signed.pdf
57 QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Ký:05/03/2018 HL:05/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-06.pdf.signed_2.pdf
58 QĐ ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm nguời đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ trong thi hành công vụ Ký:05/03/2018 HL:05/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-07.pdf.signed.pdf
59 Công khai Quy hoạch cán bộ Ký:02/03/2018 HL:02/03/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-55.pdf.signed.pdf
60 KH thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn xã hội Ký:28/02/2018 HL:28/02/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-12.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342736
  • Trong ngày:604
  • Trong tuần:13179
  • Trong tháng:485556
  • Trong năm:1395546