máy cắt plasma, máy khắc gỗ cnc, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
51 Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Ngoại vụ năm 2016 Ký:15/12/2016 HL:15/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon tb-05-2016.pdf.signed.pdf
52 Giấy mời tham dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Lãnh đạo và kiểm điểm, đánh giá cá nhân lãnh đạo Sở Ngoại vụ năm 2016 Ký:07/12/2016 HL:07/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon gm-11-vpubnd.pdf
53 Mời dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua - Khen thưởng năm 2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Ký:06/12/2016 HL:06/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon gm-09-2016-1.pdf.signed.pdf
54 Quyết định bổ nhiệm cán bộ (Ngọc Thị Quyên) Ký:05/12/2016 HL:05/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-35-2016-1.pdf.signed.pdf
55 Quyết định bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Thị Mai Hương) Ký:05/12/2016 HL:05/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-34-2016-1.pdf.signed.pdf
56 Quyết định Bổ nhiệm cán bộ (Ngô Thị Hồng Nhung) Ký:05/12/2016 HL:05/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-33-2016-1.pdf.signed.pdf
57 Giấy mời họp thống nhất chẩm điểm thi đua Khối năm 2016 Ký:01/12/2016 HL:01/12/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon gm-08-2016.pdf.signed.pdf
58 Thông báo ủy quyền quản lý, điều hành công việc của Sở Ngoại vụ Ký:24/11/2016 HL:24/11/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon tb-04-2016-01.pdf.signed.pdf
59 QĐ v/v công bố lần 3 Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 Ký:21/11/2016 HL:21/11/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-29-2016-2.pdf.signed.pdf
60 QĐ ban hành lần 2 hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Ký:21/11/2016 HL:21/11/2016 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-28-2016.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:8523063
  • Trong ngày:759
  • Trong tuần:2922
  • Trong tháng:379056
  • Trong năm:8523063