Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
51 Báo cáo kết quả ra quân thực hiện chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường năm 2017 Ký:16/06/2017 HL:16/06/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-187.pdf.signed.pdf
52 QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Ngụy Thị Thu) Ký:13/06/2017 HL:13/06/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-09.pdf.signed.pdf
53 QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Huyền Trang) Ký:13/06/2017 HL:13/06/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-08.pdf.signed.pdf
54 QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Vân) Ký:13/06/2017 HL:13/06/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-07.pdf.signed.pdf
55 QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Ngọc Thị Quyên) Ký:13/06/2017 HL:13/06/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-06-1.pdf.signed.pdf
56 QĐ v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (Nguyễn Thị Mai Hương) Ký:13/06/2017 HL:13/06/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-05.pdf.signed.pdf
57 Phối hợp cung cấp thông tin, tư liệu tham gia trưng bày tại diễn đàn AEC Ký:07/06/2017 HL:07/06/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-171.pdf.signed.pdf
58 Chương trình công tác tháng 6 năm 2017 Ký:29/05/2017 HL:29/05/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-06.pdf.signed.pdf
59 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 Ký:25/05/2017 HL:25/05/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-05.pdf.signed.pdf
60 Đăng ký cán bộ tham dự Hội nghị Khu vực trung du Bắc Bộ về "Hội nhập quốc tế và phát triển bền vững" tại Phú Thọ Ký:24/05/2017 HL:24/05/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-155.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9207011
  • Trong ngày:2361
  • Trong tuần:22148
  • Trong tháng:259821
  • Trong năm:259821