Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
71 Kế hoạch thiết lập Quan hệ Hợp tác Hữu nghị giữa tỉnh Bắc Giang với địa phương Nhật Bản, Hàn Quốc Ký:05/04/2017 HL:05/04/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-11-2017.pdf.signed.pdf
72 Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 Ký:29/03/2017 HL:29/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-99-2017.pdf.signed.pdf
73 Chương trình công tác tháng 4 năm 2017 Ký:27/03/2017 HL:27/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-03.pdf.signed.pdf
74 Phối hợp chuẩn bị nội dung cho ấn phẩm giới thiệu tỉnh Bắc Giang Ký:21/03/2017 HL:21/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-87-2017.pdf.signed.pdf
75 Kế hoạch xuất bản ấn phẩm giới thiệu tỉnh Bắc Giang Ký:16/03/2017 HL:16/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon KH-10.pdf.signed.pdf
76 QĐ v/v giao và chấp thuận nhiệm vụ trọng tâm cho các Phó Giám đốc Sở, người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở năm 2017 Ký:16/03/2017 HL:16/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-02.pdf.signed.pdf
77 Đăng ký cán bộ, công chức tham gia học tiếng Nhật Ký:15/03/2017 HL:15/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-72-2017.pdf.signed.pdf
78 KH ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Sở Ngoại vụ năm 2017 Ký:09/03/2017 HL:09/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-09-2017.pdf.signed.pdf
79 KH công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017 Ký:08/03/2017 HL:08/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-08.pdf.signed.pdf
80 KH triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng năm 2017 Ký:07/03/2017 HL:07/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-07-2017.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9207042
  • Trong ngày:2392
  • Trong tuần:22179
  • Trong tháng:259852
  • Trong năm:259852