nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
71 KH phát động phong trào thi đua năm 2018 Ký:01/02/2018 HL:01/02/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-07.pdf.signed.pdf
72 KH Văn thư lưu trữ Ký:31/01/2018 HL:31/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-06.pdf.signed.pdf
73 Chương trình công tác tháng 02 năm 2018 Ký:26/01/2018 HL:26/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-01.pdf.signed.pdf
74 Mời dự thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cận Ký:26/01/2018 HL:26/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon gm-03.pdf.signed.pdf
75 Mời dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác đối ngoại năm 2018 Ký:26/01/2018 HL:26/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon gm-04.pdf.signed.pdf
76 Đăng ký tham dự Hội nghị Lãnh đạo các cơ quan ngoại vụ địa phương và tổng kết công tác thanh tra chuyên ngành ngoại giao Ký:25/01/2018 HL:25/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-35.pdf.signed.pdf
77 KH luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng; chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức Sở Ngoại vụ năm 2018 Ký:22/01/2018 HL:22/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-05.pdf.signed.pdf
78 KH cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của Sở Ngoại vụ Ký:17/01/2018 HL:17/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-04.pdf.signed.pdf
79 Đăng ký tham dự Hội nghị "Giới thiệu Hà Giang" Ký:17/01/2018 HL:17/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-23.pdf.signed.pdf
80 Đăng ký công chức làm đầu mối thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Ký:17/01/2018 HL:17/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-24.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342478
  • Trong ngày:346
  • Trong tuần:12921
  • Trong tháng:485298
  • Trong năm:1395288