máy cắt plasma, máy khắc gỗ cnc, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
81 KH thu thập, biên dịch tài liệu hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài Ký:02/03/2017 HL:02/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-06.pdf
82 Đăng ký cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng của Bộ Ngoại giao Ký:06/03/2017 HL:06/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-63.pdf.signed.pdf
83 xin ý kiến thực hiện việc Biên dịch tài liệu hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài Ký:02/03/2017 HL:02/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-60.pdf
84 Chương trình công tác tháng 3 năm 2017 Ký:28/02/2017 HL:28/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-02.pdf.signed.pdf
85 cử công chức tham dự lớp đào tạo hoàn chỉnh Trung cấp lý luận chính trị, khóa VI năm 2017 Ký:28/02/2017 HL:28/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-56.pdf.signed.pdf
86 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017 Ký:23/02/2017 HL:23/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-05.pdf.signed.pdf
87 tham gia góp ý vào dự thảo KH hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2017-2020 Ký:23/02/2017 HL:23/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-51-2017.pdf.signed.pdf
88 cử công chức tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính năm 2017 Ký:16/02/2017 HL:16/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-43.pdf.signed.pdf
89 QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (bà Ngô Thị Hồng Nhung) Ký:09/02/2017 HL:09/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-01-2017.pdf
90 V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung chi hỗ trợ công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ký:09/02/2017 HL:09/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-31-2017.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9085588
  • Trong ngày:398
  • Trong tuần:398
  • Trong tháng:138398
  • Trong năm:138398