máy cắt plasma, máy khắc gỗ cnc, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
81 Đăng ký cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng của Bộ Ngoại giao Ký:06/03/2017 HL:06/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-63.pdf.signed.pdf
82 xin ý kiến thực hiện việc Biên dịch tài liệu hỗ trợ pháp lý, cung cấp thông tin pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài Ký:02/03/2017 HL:02/03/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-60.pdf
83 Chương trình công tác tháng 3 năm 2017 Ký:28/02/2017 HL:28/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-02.pdf.signed.pdf
84 cử công chức tham dự lớp đào tạo hoàn chỉnh Trung cấp lý luận chính trị, khóa VI năm 2017 Ký:28/02/2017 HL:28/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-56.pdf.signed.pdf
85 Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017 Ký:23/02/2017 HL:23/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-05.pdf.signed.pdf
86 tham gia góp ý vào dự thảo KH hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2017-2020 Ký:23/02/2017 HL:23/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-51-2017.pdf.signed.pdf
87 cử công chức tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính năm 2017 Ký:16/02/2017 HL:16/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-43.pdf.signed.pdf
88 QĐ nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức (bà Ngô Thị Hồng Nhung) Ký:09/02/2017 HL:09/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon qd-01-2017.pdf
89 V/v góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nội dung chi hỗ trợ công chức làm việc tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ký:09/02/2017 HL:09/02/2017 Đỗ Quốc Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-31-2017.pdf.signed.pdf
90 BC kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 tháng 02 năm 2017 Ký:09/02/2017 HL:09/02/2017 Nguyễn Quang Tuấn Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon bc-14.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:8693016
  • Trong ngày:350
  • Trong tuần:6956
  • Trong tháng:549009
  • Trong năm:8693016