Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Văn bản chỉ đạo điều hành

TT Ngày Người ký CQ ban hành File gắn
81 Danh sách tham gia trả lời phiếu điều tra XHH xác định chỉ số cấp tỉnh Ký:15/01/2018 HL:15/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-20.pdf.signed.pdf
82 Xử lý văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp Ký:09/01/2018 HL:09/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-07.pdf.signed.pdf
83 Đề nghị bổ nhiệm lại cán bộ Ký:05/01/2018 HL:05/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ttr-01.pdf.signed.pdf
84 Thông báo phân công công chức thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ Ký:02/01/2018 HL:02/01/2018 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon tb-01.PDF
85 Đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức Ký:29/12/2017 HL:29/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-451.pdf.signed.pdf
86 Chương trình công tác tháng 1 năm 2018 của Sở Ngoại vụ Ký:27/12/2017 HL:27/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-14.pdf.signed.pdf
87 Chương trình công tác năm 2018 của Sở Ngoại vụ Ký:27/12/2017 HL:27/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon ctr-15.pdf.signed.pdf
88 Góp ý dự thảo chấm điểm NVTT năm 2017 Ký:27/12/2017 HL:27/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon cv-449.pdf.signed.pdf
89 Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Giang Ký:27/12/2017 HL:27/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon 37.pdf
90 KH xây dựng, áp dụng duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 năm 2018 Ký:22/12/2017 HL:22/12/2017 Nguyễn Hoàng Trung Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang PDF icon kh-27.pdf.signed.pdf

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9924814
  • Trong ngày:305
  • Trong tuần:22690
  • Trong tháng:67634
  • Trong năm:977624