Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

100 câu hỏi đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam

Ban Tuyên giáo và Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản và phát hành Ắc quy xe máy cuốn sách "100 câu hỏi đáp về biển đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam".

Cuốn sách là cẩm nang cần thiết, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam nói chung, học sinh và sinh viên Việt Nam nói riêng có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ giường phụ khách sạn lấy nước". Tuổi trẻ Việt Nam cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của công dân biển; hăng hái đi đầu trong học tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học về lĩnh vực biển ngang tầm với trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

(Dowload toàn văn nội dung cuốn sách)

 

Nguyễn Văn Tính

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10132871
  • Trong ngày:2815
  • Trong tuần:21726
  • Trong tháng:275691
  • Trong năm:1185681