nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bắc Giang: Ban hành Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang

Ngày 11/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 818/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc - Slovakia tỉnh Bắc Giang là một tổ chức xã hội của công dân và tổ chức Việt Nam tỉnh Bắc Giang quan tâm hoặc có liên quan đến các hoạt động hỗ trợ góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị với nước Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia; tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau tổ chức các hoạt động nhằm góp phần củng cố và gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân ba nước Việt Nam - Séc và Slovakia theo đúng quy định của pháp luật.

Mục đích của Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc và Slovakia tỉnh Bắc Giang là hỗ trợ, tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết giữa nhân dân Bắc Giang và nhân dân Séc và Slovakia vi lợi ích của nhân dân ba nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo quy định pháp luật.Về phạm vi, lĩnh vực hoạt động: Hội hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh, hỗ trợ trong lĩnh vực hữu nghị, nhằm góp phần củng cố và gắn kết tình hữu nghị giữa nhân dân Bắc Giang với nhân dân Séc và Slovakia theo quy định của pháp luật. Hội là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Séc và Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia theo quy định của pháp luật. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nội vụ; sự quản lý về phạm vi, lĩnh vực hoạt động chính của Sở Ngoại vụ và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động: Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc và Slovakia  tỉnh Bắc Giang hoạt động trên 5 nguyên tắc sau: Tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự chủ kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội. Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc và Slovakia tỉnh Bắc Giang gồm 8 chương và 25 Điều đã được Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2018-2023 thông qua ngày 12/5/2018. Quy định cụ thể về nội dung này có thể tham khảo tại đây.

Trần Huấn

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330353
  • Trong ngày:796
  • Trong tuần:796
  • Trong tháng:473173
  • Trong năm:1383163