nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bắc Giang ban hành mới Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

Ngày 5-9, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 223/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh.

Theo Quy định mới ban hành, việc cung cấp thông tin chính thức về tỉnh được cung cấp bằng 6 phương thức gồm: (1) Phát ngôn chính thức của UBND tỉnh tại các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, họp báo, thông cáo báo chí và các sự kiện đối ngoại được tổ chức trong và ngoài nước; (2) Phát ngôn chính thức của UBND tỉnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; (3) Phát ngôn chính thức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; (4) Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; (5) Các chương trình, sản phẩm báo chí của Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang; (6) Xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Quy định quản lý hoạt động thông tin đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND còn quy định việc Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Giang; Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ; Cung cấp thông tin tình hình thế giới vào tỉnh Bắc Giang; Tổ chức sự kiện tại nước ngoài; và việc Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, công ty truyền thông, phóng viên nước ngoài (được quy định từ Điều 6 đến Điều 10 của Quy chế). Đây là những nội dung mới được quy định trong Quy chế.

Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong quản lý hoạt động thông tin đối ngoại cũng được quy định rõ ràng, cụ thể hơn.

Thiện Quyên

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342423
  • Trong ngày:291
  • Trong tuần:12866
  • Trong tháng:485243
  • Trong năm:1395233