nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chương trình xúc tiến đầu tư nêu rõ mục tiêu phấn đấu năm 2016 thu hút vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 20,6 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện dự án của các doanh nghiệp trong nước đạt 12,6 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả các dự án PPP) và vốn đầu tư thực hiện dự án của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 8 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, cần tập trung vào một số nội dung chính sau: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, hoàn thành và vận hành Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu KT- XH, vốn đầu tư xây dựng cơ bản và Cơ sở dữ liệu về Xúc tiến đầu tư. Thường xuyên cập nhật và biên dịch nội dung Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ, Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin về chính sách, pháp luật, thủ tục đầu tư, môi trường đầu tư..., để phục vụ tốt nhất cho hoạt động xúc tiến đầu tư cũng như tham khảo, tra cứu của các Nhà đầu tư;  xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư gồm: Xây dựng đĩa DVD giới thiệu về tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020; thiết kế Catalog, đĩa DVD giới thiệu các khu, cụm công nghiệp bằng tiếng Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Xem chi tiết Quyết định tại đây

                                                                                                                                                  Trần Huấn 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330079
  • Trong ngày:522
  • Trong tuần:522
  • Trong tháng:472899
  • Trong năm:1382889