nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bắc Giang phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp trong khu vực

Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch số 54-KH/TU về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Theo kế hoạch, Bắc Giang phấn đấu đến năm 2030 là một trong những trung tâm công nghiệp trong khu vực. Để hoàn thành mục tiêu đó, kế hoạch xác định 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, cụ thể:

Một là, mở rộng không gian phát triển công nghiệp, trọng tâm là xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Từ nay đến năm 2030 bổ sung quy hoạch và thu hút đầu tư thêm 05 khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ: Châu Minh – Mai Đình (huyện Hiệp Hòa) 268 ha, Yên Lư (huyện Yên Dũng) 400ha, Xuân Cẩm – Hương Lâm (huyện Hiệp Hòa) 300 ha, Hòa Yên (xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa và xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên) 400 ha, Yên Sơn – Bắc Lũng (huyện Lục Nam) 800 ha.

Hai là, định hướng và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trọng tâm. Thứ tự ưu tiên phát triển ngành công nghiệp như sau: công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp điện tử, công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm, công nghiệp dệt may, da giầy, công nghiệp khác.

Ba là, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp, trong đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; đẩy mạng cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong các giai đoạn của hoạt động đầu tư, kinh doanh; đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường xúc tiến trực tiếp; đẩy mạnh công tác kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo môi trường sản xuất lành mạnh; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề, có tác phong công nghiệp.

Bốn là, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp công nghiệp, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân.  Đổi mới chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, từ số lượng sang chất lượng, ưu tiên thu hút dự án sử dụng công nghệ “cao, mới, sạch, tiết kiệm”.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền, huy động sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Xem nội dung chi tiết kế hoạch tại đây.

Mai Hương

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10328514
  • Trong ngày:1966
  • Trong tuần:17766
  • Trong tháng:471334
  • Trong năm:1381324