nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bắc Giang: Tăng cường công tác thông tin đối ngoại

Ngày 13/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 582/KH-UBND về việc đẩy mạnh thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Giang năm 2014-2015.

 

 

 

 

Nhờ công tác đối ngoại tỉnh Bắc Giang đã tranh thủ được nhiều nguồn lực từ quốc tế đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội. (ảnh: Đại sứ EU thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang năm 2013)

 

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân về vai trò, vị trí của thông tin đối ngoại đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh về các điều kiện tự nhiên, văn hóa, con người của quê hương Bắc Giang.

Theo Kế hoạch, thông tin đối ngoại tập trung tuyên truyền một số nội dung như: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, chính sách của tỉnh; những thành tựu trong công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh… đến thế giới và người Việt Nam ở nước ngoài; thông tin về tình quốc tế, quan hệ đối ngoại của Việt Nam; phối hợp đưa thông tin quốc tế đến nhân dân trong nước; đẩy mạnh tuyên truyền về chủ quyền, biển, đảo, phân giới cắm mốc của Việt Nam; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về tự nhiên, văn hóa, lịch sử, con người của tỉnh ra thế giới và ngược lại. Đồng thời, phản bác những luận điệu xuyên tạc, các thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Để triển khai có hiệu quả, Kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể như: Tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tấn báo trí của Trung ương có kênh thông tin đối ngoại để tuyên truyền; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông của địa phương (báo, đài phát thanh và truyền hình, cổng/trang thông tin điện tử); xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thông tin đối ngoại; kiện toàn bộ máy, cơ sở vật chất, chính sách về thông tin đối ngoại.

Cùng với đó, Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, sở ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ về thông tin đối ngoại. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, các cơ quan, địa phương, ban, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường công tác phối hợp; chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn.

*Xem chi tiết Kế hoạch số 582/KH-UBND tại đây./.

Theo: bacgiang.gov.vn

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10236842
  • Trong ngày:1922
  • Trong tuần:21743
  • Trong tháng:379662
  • Trong năm:1289652