nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bắc Giang thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát đánh giá toàn diện các dự án đã đầu tư, xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã của tỉnh... Qua đó, số lượng dự án đầu tư, số doanh nghiệp và hợp tác xã thành lập mới năm 2018 tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Trong năm, toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh cho 236 dự án đầu tư, tăng 11,5% so với cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký quy đổi đạt 627 triệu USD. Trong đó: Cấp mới 107 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 1.920 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 16 dự án trong nước với số vốn tăng thêm đạt 874 tỷ đồng; cấp mới 63 dự án FDI với số vốn đăng ký 166 triệu USD; điều chỉnh 50 dự án FDI với tổng vốn tăng thêm là 336 triệu USD. Kết quả thu hút vốn FDI của tỉnh Bắc Giang năm 2018 vẫn trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh thăm và chúc Tết doanh nghiệp FDI

Số doanh nghiệp được thành lập mới năm 2018 tăng 9,9% so với năm 2017 với 1.202 doanh nghiệp, đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; tổng số vốn đăng ký là 9.630 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết năm 2018, toàn tỉnh Bắc Giang có 8.595 doanh nghiệp, trong đó có 8.229 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đăng ký 54.565 tỷ đồng và 366 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đăng ký 3,2 tỷ USD.

Kinh tế tập thể cũng được tỉnh quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để phát triển. Trong năm, có 106 Hợp tác xã thành lập mới, tăng 24,7% so năm 2017, đưa tổng số Hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh lên 683 HTX.

Việc thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư nước ngoài, phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp, đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể đã góp phần quan trọng hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2018.

Thiện Quyên

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10238018
  • Trong ngày:368
  • Trong tuần:368
  • Trong tháng:380838
  • Trong năm:1290828