nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Bắc Giang: Tiếp tục đẩy mạnh công tác NVNONN

Vừa qua, sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang đã chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổng kết, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn (2016-2020) trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Trong năm vừa qua, công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được các sở, ban, ngành và các địa phương tích cực triển khai đặc biệt là trong công tác tuyên truyền; bổ sung, hoàn thiện chính sách, quy định về người Việt Nam ở nước ngoài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và các hoạt động văn hóa, xã hội; thu hút đội ngũ trí thức, nhà khoa học, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, kinh doanh; đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động; Công tác bảo hộ công dân.

Ảnh minh họa

Năm 2018, Sở Ngoại vụ đã chủ trì phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành rà soát, thu thập dữ liệu về cư dân của tỉnh đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Đây là cơ sở dữ liệu quan trọng, làm tiền đề để xây dựng các kế hoạch xúc tiến, vận động phù hợp đối với các cư dân ở nước ngoài về địa phương đầu tư, xây dựng quê hương.

Bên cạnh đó, một số cơ quan liên quan trực tiếp tới công tác người Việt Nam ở nước ngoài như: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Tư pháp … đã rà soát các quy định đối với người Việt Nam ở nước ngoài để tạo thuận lợi cho kiều bào thực hiện các thủ tục hành chính liên quan tại địa phương. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các cảnh báo các rủi ro có thể gặp phải để công dân địa phương thận trọng khi xuất cảnh ra nước ngoài.

Báo cáo cũng nêu những khó khăn vướng mắc trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả hơn trong năm 2019. Cụ thể:  Cần có cơ chế phối hợp để chia sẻ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan có liên quan với nhau nhằm thực hiện tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Dự án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tiếp tục thu hút và giới thiệu các doanh nghiệp có chức năng hoạt động xuất khẩu lao động ếnếến địa bàn các huyện, thành phố để tổ chức tuyển lao động; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách xuất khẩu lao động tới người lao động trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tham gia xuất khẩu lao động nắm bắt về thông tin doanh nghiệp, trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ các bên trong hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động trong đó chú ý kiểm tra hoạt động của các đơn vị cung ứng lao động cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố rà soát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động cung ứng, tạo nguồn, đưa người lao động trên địa bàn tham gia các thị trường xuất khẩu lao động. Kịp thời xử lý nghiêm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm, tư vấn, đào tạo, xuất khẩu lao động.

Thanh Vân

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10238097
  • Trong ngày:447
  • Trong tuần:447
  • Trong tháng:380917
  • Trong năm:1290907