Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Công tác lãnh sự tại địa phương được chú trọng đặc biệt

Thời gian vừa qua, các Cơ quan địa phương đã tích cực Ắc quy xe máy phối hợp với Bộ Ngoại giao giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác lãnh sự như tiếp nhận và trả hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận lãnh sự, làm thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cho lãnh đạo và công chức địa phương đi công tác nước ngoài, xử lý các vấn đề liên quan đến công dân, pháp nhân nước ngoài tại địa phương Dầu dừa và công dân, pháp nhân địa phương ở nước ngoài.

 

 

Nhằm thực hiện tốt hơn công tác Máy xay giò chả lãnh sự tại địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam, ngày 21/01/2014 Phó Thủ tướng, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao đã ký Quyết định số 227/QĐ-BNG quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao,  trong đó có công tác lãnh sự tại địa phương được chú trọng đặc biệt. Theo Điều 2 (Mục 12), quy định như sau:

"Quản lý, chỉ đạo công tác lãnh sự của các cơ quan ngoại vụ địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các cơ quan ngoại vụ tham tu sai gonđịa phương trong việc thực hiện công tác lãnh sự;

- Ủy quyền cho cơ quan ngoại vụ địa phương thực hiện một số dịch vụ công về lãnh sự;

- Phối hợp với cơ quan ngoại vụ và các cấp sân khấu di động chính quyền địa phương giải quyết các công việc lãnh sự liên quan đến công dân, pháp nhân nước ngoài tại địa phương hoặc công dân, pháp nhân địa phương ở nước ngoài;

- Kiến nghị Bộ trưởng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xử lý các sai phạm nảy sinh trong công tác lãnh sự".

 

Nguyễn Văn Tính

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10133028
  • Trong ngày:2972
  • Trong tuần:21883
  • Trong tháng:275848
  • Trong năm:1185838