nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (Ảnh: Trần Lan)

Theo đó, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, bao gồm: chi phí tuân thủ pháp luật; chi phí đầu vào sản xuất, kinh doanh; phí, lệ phí, tiền thuê đất; chi phí không chính thức.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Trong đó, tập trung vào các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, thuế, tín dụng, bảo hiểm xã hội...; giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp. Công khai 100% thủ tục liên quan đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, quy hoạch của tỉnh và địa phương được công khai trên trang thông tin điện tử.

Đồng thời đánh giá cẩn trọng tác động chi phí, nhất là chi phí không chính thức, gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường tiếp xúc, tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật về đầu tư, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư theo hướng minh bạch, thuận lợi; rà soát, kiến nghị sửa đổi theo hướng đơn giản hóa mẫu biểu, tờ khai về đăng ký kinh doanh.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, cắt giảm các quy định không cần thiết về thủ tục lập quy hoạch, giấy phép quy hoạch, thủ tục xin phép xây dựng các công trình phục vụ sản xuất, kinh doanh; kiến nghị sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư đảm bảo thống nhất giữa các luật.

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức tín dụng trong việc xử lý nợ xấu; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn mở rộng đầu tư tín dụng, thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất đối với doanh nghiệp.

Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh nâng cao năng lực công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất cho các doanh nghiệp. Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký, bảo vệ thương hiệu, quyền sở hữu công nghiệp.

                                                                                                                                                  Đăng Lâm ( tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10329721
  • Trong ngày:164
  • Trong tuần:164
  • Trong tháng:472541
  • Trong năm:1382531