Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Dự án cấp nước và vệ sinh dựa vào kết quả đầu ra (WASHOBA) hợp phần vệ sinh

Lĩnh vực: Y tế 

Chi tiết lĩnh vực: Nước sạch và vệ sinh

Huyện Yên Dũng, Hiệp Hòa

Giá trị cam kết: 89036

Đối tác: Sở Nông nghiệp và PTNT

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9207447
  • Trong ngày:33
  • Trong tuần:33
  • Trong tháng:260257
  • Trong năm:260257