nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Danh mục 100 mặt hàng được hưởng thuế ưu đãi thuế quan AKFTA

Ngày 14/9/2018,  Bộ Công thương  ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA).

Theo đó, Thông tư này quy định bãi bỏ Phụ lục IV - hướng dẫn thực hiện Điều 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Tại Phụ lục thay thế có liệt kê danh sách 100 mặt hàng đặc biệt được hưởng ưu đãi thuế quan AKFTA giữa ASEAN và Hàn Quốc, đồng thời còn có các nội dung như:

- Quy tắc xuất xứ quy định cho hàng hóa áp dụng Điều 6 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT;

- Thủ tục cấp C/O đối với hàng hóa áp dụng Điều 6 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 20/2014/TT-BCT;

- Cơ chế tự vệ đặc biệt; rà soát hàng năm; khả năng hủy bỏ cam kết.

Thông tư 26/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 29/10/2018.

Xem Danh mục 100 mặt hàng được hưởng thuế ưu đãi thuế quan AKFTA ban hành kèm theo thông tư  26/2018/TT-BCT tại đây./.

Ngọc Quyên

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342511
  • Trong ngày:379
  • Trong tuần:12954
  • Trong tháng:485331
  • Trong năm:1395321