nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Chiến lược quy hoạch, kế hoạch

Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-UBNd ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch hoạt động đối ngoại 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của ngành.
Ngày 13-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 20
Ngày 28-12-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bắc Giang.
Ngày 15/9/2015, Thủ tướng chính phủ đã ban hành quyết định số 1615/QĐ-TTg về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật 2015-2016.
Ngày 24/8/2015 UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 1561/QQĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng chùa Vĩnh Nghiêm và khu tái định cư xã Trí Yên huyện Yên Dũng, tỷ lệ 1/500. Theo đó, diện tích trước khi điều chỉnh là 43,36ha, sau khi điều chỉnh là 32,8ha.
Ngày 28 tháng 11 năm 2014, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020
Ngày 26/6/2015, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Chiến lược Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
Ngày 2/3/2015, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định ban hành Quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030...

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10236838
  • Trong ngày:1918
  • Trong tuần:21739
  • Trong tháng:379658
  • Trong năm:1289648