Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Dự án- Đầu tư- Đấu thầu- Mua sắm công

Dưới đây là danh mục tổng hợp nhu cầu dự án vận động viện trợ PCPNN tỉnh Bắc Giang
Nhằm tăng cường công tác vận động và sử dụng có hiệu quả viện trợ PCPNN, ngày 23/9/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định Ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bắc Giang giai đoạn (2013-2017)

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9819652
  • Trong ngày:1744
  • Trong tuần:11541
  • Trong tháng:872462
  • Trong năm:872462