Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ
Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2018 đạt được nhiều kết quả nổi bật, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp tăng cao, tiến độ sản xuất nông nghiệp được đảm bảo, thu ngân sách nhà nước tăng mạnh, giáo dục và đào tạo gặt được kết quả nổi bật, đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo…
Nằm trong cái nôi văn hóa Kinh Bắc được hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, tỉnh Bắc Giang có nền văn hóa phong phú, đa dạng thể hiện qua các phong tục, tập quán của cộng đồng các dân tộc, các di tích lịch sử, lễ hội dân gian và làng nghề truyền thống.
Là vùng dân cư sinh sống từ lâu đời, lịch sử Bắc Giang gắn với lịch sử của dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Bắc Giang đóng vai trò là phên giậu phía Bắc của kinh thành Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội ngày nay
Địa bàn tỉnh Bắc Giang là nơi cư ngụ của 21 dân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm 87,6%, các dân tộc thiểu số chiếm 12,4% bao gồm người Nùng, Tày, Sán Dìu, Hoa, Sán Chí, Cao Lan, Dao và một số dân tộc thiểu số khác. Đồng bào các dân tộc thiểu số tập trung chủ yếu ở 6 huyện miền núi và vùng cao là Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên.
Theo số liệu thống kê năm 2014, dân số toàn tỉnh Bắc Giang có trên 1,6 triệu người. Mật độ dân số bình quân là 420,9 người/km2, cao hơn so với mật độ dân số bình quân cả nước. Mật độ phân bố dân cư không đồng đều, tập trung chủ yếu ở khu vực trung du (thành phố Bắc Giang, Hiệp Hòa, Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng); khu vực miền núi (Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam) dân cư phân bố thưa thớt.

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10122940
  • Trong ngày:2571
  • Trong tuần:11795
  • Trong tháng:265760
  • Trong năm:1175750