nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ » Giới thiệu sở ngoại vụ

History

Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2013 với chức năng chính là tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh  thực hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ và các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở.

 

The announcing ceremony of Bac Giang DOFA establishment

Sở Ngoai vụ tỉnh Bắc Giang được thành lập  trên cơ sở tách và nâng cấp Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh thành một đơn vị trực thuộc UBND tỉnh. Trong những ngày đầu thành lập, Sở chỉ có 8 biên chế là các cán bộ, công chức được điều động từ các cơ quan trong tỉnh sang công tác. Sở phải thuê trụ sở làm việc tại Nhà khách UBND tỉnh. Đến nay, Sở đã có trụ Sở làm việc khang trang, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ; tổ chức của bộ máy của Sở đã được kiện toàn. Tổng số biên chế của Sở là 14 biên chế, trong đó có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 06 trưởng phó phòng và tương đương, 06 chuyên viên và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Đa số cán bộ, công chức của Sở có trình độ chuyên môn khá (93,3% trình độ đại học trở lên). Cơ cấu tổ chức gồm có 03 phòng chuyên môn và 01 đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng, phòng Hợp tác quốc tế, phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài và Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại. Các tổ chức đoàn thể của Sở (Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên) dần được thành lập và đi vào nề nếp.

Sau 5 năm thành lập, Sở Ngoại vụ  Bắc Giang đã từng bước, vững vàng vượt qua khó khăn thử thách, tận dụng những nhân tố thuận lợi để vươn lên trong quá trình hội nhập và phát triển, bước đầu gặt hái được những thắng lợi, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10328349
  • Trong ngày:1801
  • Trong tuần:17601
  • Trong tháng:471169
  • Trong năm:1381159