Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ » Giới thiệu sở ngoại vụ

Lãnh đạo sở

1. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc

ĐTCQ: (0240) 3992236

Email: trungnh_sngv@bacgiang.gov.vn

 

2. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc

ĐTCQ: (0240) 3992269

Email: tuannq@bacgiang.gov.vn

Phó Giám đốc thường trực, thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Sở khi được uỷ quyền; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về những công việc được phân công và ủy quyền;

Tham mưu giúp Giám đốc Sở công tác hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế. Trực tiếp phụ trách công tác ngoại giao văn hóa; tuyên truyền và thông tin đối ngoại; quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; hoạt động của phóng viên báo chí nước ngoài; công tác phi chính phủ nước ngoài; theo dõi, quản lý việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh

Phụ trách Trang thông tin điện tử và Bản tin đối ngoại, lĩnh vực công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Phối hợp chỉ đạo hoạt động của Công đoàn cơ quan

Trực tiếp phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế.

Phụ trách công tác thông tin đối ngoại và một số lĩnh vực dịch vụ của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại, gồm: Dịch vụ tư vấn đầu tư; dịch vụ thẩm định và cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, năng lực tài chính của các đối tác nước ngoài; dịch vụ dịch thuật; tư vấn xuất khẩu lao động, tư vấn du học; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các sự kiện có yếu tố nước ngoài.

Là báo cáo viên pháp luật của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác do Giám đốc Sở phân công.

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9205831
  • Trong ngày:1181
  • Trong tuần:20968
  • Trong tháng:258641
  • Trong năm:258641