nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang 9 tháng đầu năm 2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tiếp tục cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, ước đạt 14%, trong đó, công nghiệp - xâ dựng tăng 23,8% (công nghiệp tăng 26,3%, xây dựng tăng 13,2%); dịch vụ tăng 7,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,9%.

Về sản xuất công nghiệp:

Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng mạnh, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng ước bằng 127% so với cùng kỳ; trong đó các ngành công nghiệp chủ chốt có đóng góp lớn vào tăng trưởng công nghiệp vẫn sản xuất ổn định, chỉ số sản xuất tăng khá như: sản xuất điện tử, máy tính và sản phẩm quang học (139,2%), sản xuất thiết bị điện (141,8%), sản xuất hàng may sẵn (129,3%), sản xuất và phân phối điện (124,4%); bên cạnh đó, một số ngành công nghiệp gặp khó khăn, chỉ số sản xuất thấp đã ảnh hưởng đến tăng trưởng như ngành sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic, ngành thu gom xử lý, tiêu hủy rác thải…

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) 9 tháng ước đạt 116.050 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch, tăng 30,4% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 3.155 tỷ đồng, tăng 24,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 18.955 tỷ đồng, tăng 18,5%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 93.940 tỷ đồng, tăng 33,3%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Toàn tỉnh hiện đang triển khai thực hiện 47 cánh đồng mẫu (đạt 100% theo kế hoạch), trong đó có 29 cánh đồng mẫu chuyên lúa, 16 cánh đồng lúa - câu mầu; 02 cánh đồng chuyên rau mầu. Có 27 mô hình sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao; tổng diện tích gieo trồng vụ Mùa ước đạt 65.820 ha, trong đó Lúa cấy ước đạt 53.500 ha (đạt 99,1% kế hoạch), cây ngô đạt 1.934 ha, lạc 1.382 ha, rau các loại 6.243 ha, đậu các loại 385 ha và các loại cây khác là 2.376 ha. Đàn vật nuôi trong tỉnh ổn định, có xu hướng tăng nhẹ; tổng đàn lợn ước tính 1,14 triệu con; đàn gia cầm 14,9 triệu con; đàn trâu 47.920 con; đàn bò khoảng 138.480 con. Công tác trồng rừng được tập trung chỉ đạo, thực hiện vượt kế hoạch được giao.

Về Dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ 9 tháng ước đạt 18.050 tỷ đồng, tăng 12,2%, đạt 70,8% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu ước đạt 8,025 tỷ USD, tăng 2,3% so cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 4,615 tỷ USD, bằng 99,6% cùng kỳ. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là các sản phẩm sản xuất, gia công từ nguyên phụ liệu nhập khẩu như: Hàng dệt may, điện tử, chế biến nông sản, tấm pin năng lượng mặt trời…. Tổng nguồn vốn tín dụng huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đạt 45.440 tỷ đồng, tăng 14,8%; dư nợ vay đạt 44.810 tỷ đồng, tăng 14,5%.

Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách 9 tháng ước đạt 7.075 tỷ động, vượt 11,1% dự toán năm. Thu ngân sách nội địa ước đạt 6.405 tỷ đồng, tăng 83,3% so với cùng kỳ, vượt 26,3% dự toán, thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 2.555 tỷ động, tăng 31,2%, bằng 80,8% dự toán.

Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Toàn tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh cho 168 dự án, tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi đạt 536 triệu USD; trong đó cấp mới 84 dự án đầu tư trong nước có vốn đăng ký đạt 1.641 tỷ động; 48 dự án FDI, vốn đăng ký 139,5 triệu USD và điều chỉnh cho 36 dự án, vốn đăng ký bổ sung đạt 326,3 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, có 839 doanh nghiệp được thành lập mới, vốn đăng ký 6.822 tỷ đồng, giảm nhẹ về số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký so với cùng kỳ 2017.

Thiện Quyên (tổng hợp)

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342653
  • Trong ngày:521
  • Trong tuần:13096
  • Trong tháng:485473
  • Trong năm:1395463