nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Năm 2019: phấn đấu GRDP bình quân đầu người đạt 2.700 USD

Năm 2018, tỉnh Bắc Giang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 16,1%, là mức kỷ lục từ trước đến nay. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đã rút ngắn khoảng cách đáng kể với trung bình chung cả nước, đạt 2.300 USD, bằng 90,6%. Với đà tăng trưởng như hiện nay, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu phấn đấu GRDP bình quân đầu người năm 2019 đạt 2.700 USD, tiệm cận với trung bình chung của cả nước.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Giang cũng xác định một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chính trong năm 2019 như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 16%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.156 tỷ đồng; Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 8,4 tỷ USD, nhập khẩu đạt 8 tỷ USD; Thu hút 2 triệu lượt khách du lịch; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới khoảng 54,4%; Tỷ lệ dân số thành thị đạt trên 20%; Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,31%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66,5%; Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 72,1%, thu gom được xử lý đạt 92,3%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 37,8%.

Với mục tiêu đặt ra, tỉnh Bắc Giang đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, đó là:

(1) Quyết liệt triển khai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nên kinh tế.

(2)Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

(3)Xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030, đẩy mạnh thương mại, thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

(4) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình giao thông, phát triển đô thị, phát triển hạ tầng công nghiệp

(5) Thực hiện các biện pháp đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các nguồn thu; tránh thất thu, nợ đọng, trốn thuế; điều hành chi chặt chẽ, tiết kiệm.

(6) Tạo chuyển biến trong quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Quản lý chặt chẽ khai thác khoáng sản, giải quyết các vấn đề nổi cộm về môi trường; tăng cường phóng ngừa, kiểm soát ô nhiễm từ các nguồn thải.

(7) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; quy hoạch mang lưới trường lớp học; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; giải quyết vấn đề xã hội tại các khu công nghiệp.

(9) Xây dựng chính quyền năng động, thân thiện, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực; giải quyết thủ tục hành chính liên thông theo 3 cấp độ; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế.

(10) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hồng Nhung

 

 

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10238356
  • Trong ngày:706
  • Trong tuần:706
  • Trong tháng:381176
  • Trong năm:1291166