nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Những điểm mới trong Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bắc Giang

Ngày 1-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bắc Giang số 07-QC/TU. Quy chế số 07-QC/TU kế thừa những nội dung cơ bản của Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 37-QĐ/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế. Một số điểm chính sửa đổi như sau:

Ảnh minh họa, Trần Lan, DOFA

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phépThường trực Tỉnh ủy: "Quyết định chủ trương về quan hệ đối ngoại giữa tỉnh và các địa phương ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Bắc Giang định cư ở nước ngoài phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Quyết định nội dung, thỏa thuận hợp tác, ký kết với đối tác nước ngoài liên quan đến việc thiết lập khuôn khổ quan hệ lâu dài; chủ trương và chính sách quan hệ với địa phương các nước láng giềng, các nước lớn và với một số đối tác nhạy cảm" (chuyển Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 sang thành Khoản 2, Khoản 3 Điều 5)

Bổ sung Khoản 3, Điều 4 cho phù hợp với Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 6 của Quyết định số 272-QĐ/TW nội dung "Lãnh đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt; quyết định chủ trương và nội dung cử đoàn thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đi công tác nước ngoài theo Kế hoạch đối ngoại hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt."

Điểm 4.3, Khoản 4, Điều 6 sửa đổi nội dung: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chương trình mời và đón tiếp cấp Tỉnh trưởng trở xuống của các địa phương ở nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh (theo Quy chế cũ quy định từ cấp Phó Tỉnh trưởng trở xuống).

Điểm mới ở Điều 8 (tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3) quy định: Đối với cán bộ, công chức, viên chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi thăm quan, du lịch hoặc giải quyết việc riêng tại nước ngoài dưới 15 ngày thì Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định trên cơ sở đảm bảo hoạt động thường xuyên của cơ quan.

Như vậy, theo Quy chế số 07-QC/TU thì Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị như đã nêu trên tự quyết định việc đi tham quan, du lịch, giải quyết việc riêng ở nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức có thời gian dưới 15 ngày (đối với một người hoặc nhiều người).

Tại Điều 10 yêu cầu khi các ngành, địa phương, đơn vị chủ trì đón tiếp khách nước ngoài phải xây dựng chương trình gửi Sở Ngoại vụ trước ngày đón tiếp ít nhất 5 ngày làm việc để thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với đoàn khách không phải phê duyệt thì các cơ quan, đơn vị gửi văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày đón tiếp ít nhất hai ngày làm việc, đồng thời gửi Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh để theo dõi, tổng hợp.

Bổ sung thêm chế độ thông tin báo cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên được quy định tại Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 18 như sau: "Cán bộ, công chức là đảng viên, sau chuyến đi nước ngoài (công tác, học tập, tham quan, du lịch, giải quyết việc riêng) phải báo cáo kết quả chuyến đi tới cấp ủy nơi sinh hoạt và cấp ủy quản lý trực tiếp (qua Ban Tổ chức cấp ủy cùng cấp, cụ thể: Cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý gửi báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy; cán bộ diện cấp ủy cấp huyện quản lý gửi báo cáo về Ban tổ chức cấp ủy cấp huyện ...."

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2/2018. Xem chi tiết tại đây.

 

Thiện Quyên

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342699
  • Trong ngày:567
  • Trong tuần:13142
  • Trong tháng:485519
  • Trong năm:1395509