nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Những công việc doanh nghiệp cần lưu ý trong lĩnh vực lao động

Từ khi mới bắt đầu thành lập đến khi đi vào hoạt động ổn định, doanh nghiệp phải thực hiện rất nhiều công việc dưới sự điều chỉnh của pháp luật. Trong đó, quản lý lao động là một trong những công việc quan trọng đối với doanh nghiệp. Dưới đây là một số công việc doanh nghiệp đang hoạt động cần thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam

 Báo cáo tình hình thay đổi về lao động

Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình thay đổi về lao động đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi mình đặt trụ sở, chi nhánh và văn phòng đại diện.

Tham gia và đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Người làm việc theo Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, Hợp đồng lao động xác định thời hạn, Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng phải tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Đăng ký điều chỉnh đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

Khi có sự thay đổi thông tin đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp thì doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản và tiến hành đăng ký điều chỉnh với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Định kỳ mỗi 03 tháng, người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động.

Thực hiện thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động và thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định

Xây dựng quy chế khen thưởng

Trích nộp kinh phí công đoàn trong Công ty

Hàng tháng, khi doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì cũng phải đóng kinh phí Công đoàn. Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn.

Báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động định kỳ

Định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

 Khai báo tai nạn lao động khi xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động

Khi doanh nghiệp xảy ra sự cố, tai nạn lao động gây chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người trở lên,..doanh nghiệp phải ngay lập tức khai báo với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi xảy ra tai nạn lao động, sự cố hoặc khai báo với Công an huyện trong trường hợp có gây chết người.

Theo dõi, quản lý, khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Trong khoảng thời hạn 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng, doanh nghiệp phải thực hiện khai báo về việc sử dụng các loại máy, thiết bị và vật tư với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho người lao động

Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động và thông báo cho người lao động về kết quả khám sức khỏe của họ đồng thời lưu trữ các hồ sơ đó đầy đủ để xuất trình khi được yêu cầu từ phía cơ quan có thẩm quyền.

Ngọc Quyên (tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342472
  • Trong ngày:340
  • Trong tuần:12915
  • Trong tháng:485292
  • Trong năm:1395282