nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Phòng Lãnh sự và NVNONN

1. Thông tin chung

Trưởng phòng: Trần Văn Huấn

SĐT: 0204.3992.119

Email: huantv@bacgiang.gov.vn

2. Chức năng

Phòng Lãnh sự và Người Việt Nam ở nước ngoài là phòng chuyên môn thuộc Sở, có chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn

* Công tác tham mưu, tổng hợp:

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về công tác đối ngoại của tỉnh theo các lĩnh vực đã được phân công.

- Giúp lãnh đạo Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án về công tác đối ngoại của Ủy ban nhân dân tỉnh theo các lĩnh vực đã được phân công. Tổ chức thực hiện, theo dõi và đôn đốc và báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

* Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước đối với các đoàn đi công tác nước ngoài và các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì tham mưu, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo tỉnh; thẩm định, thống kê, tổng hợp các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật;

- Giúp Giám đốc Sở thẩm định đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành, địa phương về việc lãnh đạo tỉnh tiếp khách nước ngoài. Thống kê, tổng hợp và báo cáo các đoàn vào thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh.

* Công tác lãnh sự và bảo hộ công dân

- Thực hiện quản lý hoạt động xuất nhập cảnh của cán bộ, công chức thuộc đối tượng sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ; thu giữ, quản lý việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan quản lý công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; theo dõi, tổng hợp tình hình di trú công dân của tỉnh và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu lãnh đạo Sở biện pháp xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương; hướng dẫn và quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Tham mưu lãnh đạo Sở xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác bảo hộ công dân đối với người Bắc Giang ở nước ngoài;

 - Tham mưu Lãnh đạo Sở tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự;

- Phối hợp thực hiện chương trình MIA (tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh) trên địa bàn tỉnh;

* Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

- Tham mưu triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

- Tham mưu cho Sở phối hợp với các Sở, ban, ngành trong công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ trong các hoạt động tại địa phương;

- Định kỳ tổng kết, đánh giá, đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài;

* Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Các tin khác

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10238335
  • Trong ngày:685
  • Trong tuần:685
  • Trong tháng:381155
  • Trong năm:1291145