nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 08/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2018/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị định gồm 28 điều, bao gồm các quy định liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động thường xuyên, kinh phí hoạt động chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực thương mại tại cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài, việc quản lý các dự án đầu tư tại cơ quan đại diện và trường hợp đặc biệt bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

Theo đó, Bộ Công Thương có trách nhiệm thực hiện phân bổ kinh phí hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại các cơ quan đại diện theo từng địa bàn cụ thể. Bộ Công Thương và bộ phận cán bộ biệt phái của Bộ Công Thương tại cơ quan đại diện chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và tổng hợp quyết toán kinh phí được giao theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Việc đặc biệt bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền chỉ áp dụng đối với người đáp ứng đủ điều kiện về năng lực, uy tín cá nhân và điều kiện về yêu cầu đối ngoại và địa bàn công tác chỉ bao gồm các quốc gia láng giềng hoặc thuộc khu vực Đông Nam Á, quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, Liên hợp quốc hoặc địa bàn có tầm quan trọng trong quan hệ với Việt nam.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/8/2018

Xem toàn văn Nghị định tại đây./.

Chan Chan

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342449
  • Trong ngày:317
  • Trong tuần:12892
  • Trong tháng:485269
  • Trong năm:1395259