nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Ngày 22/8/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 79/2018/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Theo đó, người nộp phí thực hiện nộp phí trực tiếp cho tổ chức thu phí hoặc vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách của tổ chức thu phí mở tại Kho bạc Nhà nước. Thời hạn nộp phí chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của cơ quan tiếp nhận hồ sơ chấp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép là đầy đủ. Mức thu phí thẩm định cấp phép được quy định tại Điều 3 Thông tư.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018.

Xem toàn văn Thông tư tại đây./.

Chan Chan

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330293
  • Trong ngày:736
  • Trong tuần:736
  • Trong tháng:473113
  • Trong năm:1383103