nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Ngày 30/06/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán.

Nghị định gồm 43 điều quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán, quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phát hành và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ.

Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước được tập trung vào ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản pháp luật liên quan.Toàn bộ số tiền thu từ phát hành trái phiếu quốc tế được sử dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Quản lý nợ công và mục đích phát hành phiếu quốc tế được Chính phủ phê duyệt tại khoản 1 điều 31 Nghị định này.

Việc đấu thầu phát hành trái phiếu chính phủ được thực hiện đảm bảo theo nguyên tắc giữ bí mật mọi thông tin dự thầu của đối tượng tham gia dự thầu; công khai và bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ giữa các đối tượng tham gia đấu thầu.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018.

Xem toàn văn nghị định tại đây.

Huyền Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342634
  • Trong ngày:502
  • Trong tuần:13077
  • Trong tháng:485454
  • Trong năm:1395444