nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Ngày 30/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương.

Nghị định bao gồm 21 điều quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, bao gồm nguyên tắc quản lý, hình thức và điều kiện vay của chính quyền địa phương; lập kế hoạch vay, trả nợ 05 năm; chương trình quản lý nợ 03 năm; kế hoạch vay, trả nợ hằng năm; thực hiện vay, trả nợ, kế toán, kiểm toán, báo cáo và công bố thông tin nợ.

Theo quy định, chính quyền địa phương cấp tỉnh được phép vay để bù đắp bội chi ngân sách cấp tỉnh và vay để trả nợ gốc các khoản vay của chính quyền địa phương. Việc vay của chính quyền địa phương cấp tỉnh phải bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và một số nguyên tắc quy định tại Điều 2 Nghị định.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Đối với các khoản vay đã được ký kết trước ngày 1/7/2018 được thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm khoản vay được ký kết.

Xem toàn văn Nghị định tại đây.

Huyền Trang

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342610
  • Trong ngày:478
  • Trong tuần:13053
  • Trong tháng:485430
  • Trong năm:1395420