nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 20/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2018/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Theo Nghị định, tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam cần nộp 01 bộ hồ sơ đến Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Một bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo mẫu số 01 tại Phụ lục

- Dự kiến cơ cấu tổ chức và bộ máy

- Dự thảo quy chế hoạt động

- Lý lịch của người được dự kiến bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký theo Mẫu 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo quy định tại Điều 11, sau ít nhất 02 năm hoạt động tại Việt Nam, cơ sở văn hóa nước ngoại tại Việt Nam có thể thành lập chi nhánh.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày

Xem toàn văn Nghị định tại đây./.

Hữu Minh

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10328365
  • Trong ngày:1817
  • Trong tuần:17617
  • Trong tháng:471185
  • Trong năm:1381175