nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Sở Ngoại vụ phát động phong trào thi đua năm 2018

Sáng 2-2, Giám đốc Sở Ngoại vụ Bắc Giang Nguyễn Hoàng Trung đã tổng kết phong trào thi đua năm 2017. Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động Sở Ngoại vụ trong triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Sở đều hoàn thành tốt; các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi nổi và ngày càng hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng của tỉnh. Sở Ngoại vụ dần khẳng định được vị trí, vai trò trong sự phát triển chung của tỉnh và Bộ Ngoại giao. Từ phong trào thi đua, năm 2017, Sở đã có nhiều tập thể, cá nhân và tấm gương điển hình tiên tiến được UBND tỉnh, Giám đốc Sở ghi nhận và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng xứng đáng.

Các cá nhân được khen thưởng, Ảnh: Trần Lan, DOFA

             Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị Quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2015 – 2020). Năm 2018 cũng là có ý nghĩa đặc biệt kỉ niệm 5 năm thành lập Sở Ngoại vụ Bắc Giang (13/3/2013 – 13/3/2018). Phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 05 năm thành lập Sở Ngoại vụ Bắc Giang và các ngày lễ lớn trong năm 2018, thay mặt lãnh đạo Sở và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua  năm 2018 với chủ đề: "Thi đua lập thành tích chào mừng kỉ niệm 05 năm thành lập Sở Ngoại vụ Bắc Giang" với những nội dung cụ thể sau:

             1. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

             2. Tập trung hoàn thành tốt các chương trình công tác của Sở; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch của Sở năm 2018.

             3. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thi đua xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Nghiêm túc thực hiện NQTW4 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

 

             4. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai áp dụng đồng bộ, hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiến bộ khoa học công nghệ.

             5. Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, cải tiến phương pháp, kỹ năng làm việc, nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức, người lao động.

             6. Thực hiện tốt Luật phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo đúng Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế văn hóa công sở, xây dựng cơ quan theo tiêu chí cơ quan văn hóa.

Trên cơ sở các nội dung phát động phong trào thi đua năm 2018, đồng chí Giám đốc Sở đề nghị các đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức, người lao động Sở Ngoại vụ Bắc Giang phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018.

                                                    Văn phòng

 

 

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342504
  • Trong ngày:372
  • Trong tuần:12947
  • Trong tháng:485324
  • Trong năm:1395314