Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Sửa đổi, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Bắc Giang

Theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 12-3-2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ. Theo đó, có một thủ tục hành chính được bãi bỏ: “Thủ tục cử, cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh đã nghỉ hưu (trừ nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh); cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước” và 03 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung bao gồm:

Ảnh minh họa 

- Thủ tục cử, cho phép đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đi nước ngoài công tác không sử dụng ngân sách nhà nước hoặc vì việc riêng: sửa đổi thời gian giải quyết thủ tục hành chính là 06 ngày làm việc và bổ sung các mẫu tờ đơn, tờ khai theo quy định.

Thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC: sửa đổi thời hạn hộ chiếu của cá nhân đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC như sau: “Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ”

- Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế  thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh: bỏ thành phần hồ sơ “Văn bản chấp thuận của cơ quan, địa phương liên quan”.

Sở Ngoại vụ Bắc Giang có thầm quyền giải quyết 12 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính đều được cung cấp ở mức độ 3. Công dân, tổ chức, cơ quan có thể tra cứu chi tiết danh mục, quy trình thực hiện thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trực tuyến tại trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ (mục Thủ tục hành chính) hoặc website của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang tại địa chỉ http://hcc.bacgiang.gov.vn

                                                                                                                                                        Mai Hương

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9931891
  • Trong ngày:1089
  • Trong tuần:4767
  • Trong tháng:74711
  • Trong năm:984701