nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016

1. Về phát triển kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,8%, cao hơn cùng kỳ, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4%, công nghiệp – xây dựng tăng 16,5%, dịch vụ tăng 6,5% .

Sản xuất công nghiệp

Từ đầu năm đến nay, mặc dù một số ngành sản xuất gặp nhiều khó khăn như điện, đạm...,  song sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được sự phát triển ổn định và có mức tăng khá. Một số ngành, sản phẩm có tốc độ tăng cao là sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học tăng 23%, sản phẩm may mặc tăng 20,1%...

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) 9 tháng ước đạt 53.405 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ, bằng 78,5% so kế hoạch (9 tháng năm 2015 đạt 43.740 tỷ đồng, bằng 74,6% kế hoạch), trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 4.115 tỷ đồng, tăng 7,7%, bằng 84,7% kế hoạch; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước ước đạt 10.405 tỷ đồng, tăng 11,0%, bằng 64,7% kế hoạch; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 38.880 tỷ đồng, tăng 27,3%, bằng 82,6% kế hoạch.

Sản xuất nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết song vẫn duy trì được sự ổn định. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện tốt các phương án phòng, chống, kịp thời khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa bão, do vậy sản xuất nhìn chung đảm bảo tiến độ. Các loại cây trồng hiện phát triển bình thường, diện tích trà lúa Mùa sớm đang thu hoạch, lúa chính vụ đang giai đoạn làm đòng, trỗ bông, lúa Mùa muộn kết thúc giai đoạn đẻ nhánh

Đàn vật nuôi trong tỉnh phát triển khá tốt, giá bán duy trì ở mức có lợi cho người chăn nuôi, không phát sinh dịch bệnh lớn. Tổng đàn lợn ước đạt 1,2 triệu con, đàn gia cầm ước đạt 15,5 triệu con, trong đó đàn gà ước đạt 13,3 triệu con.

Nuôi trồng thủy sản ổn định, diện tích đưa vào sản xuất khoảng 12.320 ha; sản lượng thu hoạch cá thương phẩm ước đạt 28.760 tấn bằng 77,7% kế hoạch, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 9 ước đạt 1.605 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng 8; 9 tháng ước đạt 14.015 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ, bằng 73,8% so kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước; đầu tư phát triển và quản lý đầu tư công

Tổng thu ngân sách nội địa tháng 9 ước đạt 240 tỷ đồng, 9 tháng ước đạt 2.710 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ, bằng 90,3% dự toán

Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn, nhất là vốn ngoài nhà nước và vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng khá; tổng vốn đầu tư toàn tỉnh 9 tháng ước đạt 24.125 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch.

Thu hút đầu tư và Phát triển doanh nghiệp

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 134 dự án đầu tư, trong đó có trong đó có 99 dự án đầu tư trong nước, tăng 9 dự án, vốn đăng ký đạt gần 11.840 tỷ đồng.

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Đã chỉ đạo đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong 9 tháng, toàn tỉnh đã cấp 831 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đạt 415,5%; cấp 28.840 giấy chứng nhận cho các cá nhân, hộ gia đình, đạt 65,2% kế hoạch; trong đó cấp mới 6.989 giấy, đạt 79,9%, cấp đổi 21.851 giấy, đạt 62,4%.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

Về giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng năm mới 2016-2017, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2020, duy trì nền nếp, kỷ cương, chất lượng dạy học ngay từ đầu năm học; thực hiện nghiêm túc quy định về công khai công tác quản lý thu, chi, nghiêm cấm các khoản thu trái quy định trong các cơ sở giáo dục.

Công tác văn hóa, thông tin; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Đã tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thông chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; phản ánh, đưa tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, việc triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử...

Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công tiếp tục được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được đẩy mạnh; trong tháng 9, đã tổ chức 04 phiên giao dịch việc làm định kỳ, thu hút 19 lượt doanh nghiệp tham dự, tư vấn hỗ trợ cho 1.395 lượt lao động có nhu cầu tìm việc làm; quyết 966 hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo đúng quy định.

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp duy trì được sự ổn định; thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng cao; cải cách hành chính đạt được kết quả quan trọng bước đầu; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo....

Nguyễn Huyền Trang (tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10236646
  • Trong ngày:1726
  • Trong tuần:21547
  • Trong tháng:379466
  • Trong năm:1289456