nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 1382/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài"

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Mục tiêu chung là xây dựng và duy trì chương trình dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến nhằm giúp người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là các thế hệ trẻ có đủ vốn tiếng Việt để thường xuyên sử dụng, góp phần duy trì và phát huy ý thức hướng về cội nguồn, tỉnh cảm hướng về quê hương, đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Để đạt mục tiêu nêu trên, Thủ tướng Chính phủ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Xây dựng Chương trình dạy tiếng Việt căn bản theo Khung năng lực tiếng Việt 6 trình độ (từ bậc 1 đến bậc 6); biên soạn giáo trình, hệ thống bài giảng, bài tập, công cụ kiểm tra, đánh giá trực tuyến; Biên soạn các chương trình, tài liệu dạy tiếng Việt theo chuyên đề, chủ đề thông dụng: Chương trình phát triển, thực hành tiếng Việt (chỉnh ngữ âm tiếng Việt); tài liệu dạy tiếng Việt song ngữ Việt - Anh; tài liệu tiếng Việt chuyên ngành qua ngữ liệu văn hóa dân gian, nghệ thuật dân gian, khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn; tài liệu hỗ trợ người học (sổ tay tiếng Việt giao tiếp thông dụng, sổ tay tiếng Việt du lịch, sổ tay tiếng Việt trong văn hóa ẩm thực, sổ tay tiếng Việt thương mại); Xây dựng Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến, bao gồm: hạ tầng kỹ thuật truyền thông và mạng; các phần mềm ứng dụng dạy trực tuyến, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm tổ chức dạy học tiếng Việt, thi trực tuyến; Đào tạo đội ngũ giáo viên, hướng dẫn viên; đội ngũ kỹ thuật viên; tập huấn giáo viên sử dụng phần mềm; Tổ chức vận hành, quản lý, duy trì hoạt động Cổng thông tin dạy và học tiếng Việt trực tuyến thông qua việc bố trí giáo viên giảng dạy, giáo viên quản lý lớp học và hướng dẫn người học; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Xem chi tiết Quy định tại đây

                                                                                                                                                     Ngọc Bích (tổng hợp)

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330101
  • Trong ngày:544
  • Trong tuần:544
  • Trong tháng:472921
  • Trong năm:1382911