máy cắt plasma, máy khắc gỗ cnc, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Công tác phi chính phủ

Nhằm tăng cường công tác vận động và sử dụng có hiệu quả viện trợ PCPNN, ngày 23/9/2013, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định Ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bắc Giang giai đoạn (2013-2017)
Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã có những bước tiến nổi bật trong công tác vận động thu hút nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN). Đặc biệt từ năm 2008, sau khi UBND tỉnh ban hành “Chương trình xúc tiến viện trợ PCPNN giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang”
Sáu tháng đầu năm 2013, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận, phê duyệt 04 dự án viện trợ PCPNN với tổng số vốn cam kết viện trợ đạt 332.469 USD. Toàn tỉnh hiện nay đang triển khai thực hiện 47 chương trình, dự án viện trợ PCPNN với tổng vốn cam kết viện trợ năm 2013 là 3,174 triệu USD

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:8893988
  • Trong ngày:1211
  • Trong tuần:15438
  • Trong tháng:749981
  • Trong năm:8893988