nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ » Công tác lãnh sự

Đoàn ra-đoàn vào

Tính từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017, Phòng Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài đã theo dõi và tổng hợp có 275 đoàn cán bộ, công chức xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 777 lượt người nhằm mục đích tham dự hội nghị, hội chợ quốc tế, bồi dưỡng nghiệp vụ, vận động viên đi thi đ
Đoàn ra: Tổng hợp tháng 3-2017, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 23 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 76 cán bộ, công chức, viên chức
Đoàn ra: Tổng hợp tháng 2/2017, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 11 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 16 cán bộ, công chức, viên chức nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm và thăm quan du lịch tự túc.
Đoàn ra: Tổng hợp tháng 1/2017, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 05 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 13 cán bộ, công chức, viên chức nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm và thăm quan du lịch tự túc.

Đoàn ra: Tổng hợp năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 246 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 605 cán bộ, công chức, viên chức (có 87 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 168 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thân và

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 12 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 14 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 25 cán bộ, công chức, viên chức (có 6 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 15 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thâ

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 11 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 17 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 45 cán bộ, công chức, viên chức (có 5 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 23 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thâ

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 10 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 20 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 31 cán bộ, công chức, viên chức (có 6 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 6 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thân

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 9 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 32 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 51 cán bộ, công chức, viên chức (có 10 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 10 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thâ

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 8 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 26 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 44 cán bộ, công chức, viên chức (có 8 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 12 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thân

Tình hình đoàn ra, đoàn vào địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 7 năm 2016

Đoàn ra: Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 105 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 416 cán bộ, công chức, viên chức (có 41 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 90 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, t

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 6 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 32 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 126 cán bộ, công chức, viên chức (có 13 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 26 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm th

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 5-2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 25 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 42 cán bộ, công chức, viên chức (có 5 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 6 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thân và

Tình hình đoàn ra, đoàn vào địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 4-2016

Trang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10328347
  • Trong ngày:1799
  • Trong tuần:17599
  • Trong tháng:471167
  • Trong năm:1381157