máy cắt plasma, máy khắc gỗ cnc, máy đo độ ẩm, máy đo cường độ ánh sáng, máy đo tốc độ gió, máy đo âm thanh, máy đo nhiệt độ

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ » Công tác lãnh sự

Đoàn ra-đoàn vào

Đoàn ra: Tổng hợp năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 246 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 605 cán bộ, công chức, viên chức (có 87 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 168 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thân và

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 12 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 14 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 25 cán bộ, công chức, viên chức (có 6 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 15 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thâ

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 11 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 17 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 45 cán bộ, công chức, viên chức (có 5 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 23 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thâ

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 10 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 20 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 31 cán bộ, công chức, viên chức (có 6 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 6 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thân

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 9 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 32 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 51 cán bộ, công chức, viên chức (có 10 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 10 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thâ

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 8 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 26 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 44 cán bộ, công chức, viên chức (có 8 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 12 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thân

Tình hình đoàn ra, đoàn vào địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 7 năm 2016

Đoàn ra: Tổng hợp 6 tháng đầu năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 105 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 416 cán bộ, công chức, viên chức (có 41 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 90 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, t

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 6 năm 2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 32 đoàn xin phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 126 cán bộ, công chức, viên chức (có 13 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 26 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm th

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 5-2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 25 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 42 cán bộ, công chức, viên chức (có 5 đoàn thuộc diện BTVTU quản lý với 6 lượt người) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm, thăm thân và

Tình hình đoàn ra, đoàn vào địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 4-2016

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 3-2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 15 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 119 cán bộ, công chức, viên chức (có 23 người thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý) nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm và thăm quan

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 2-2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 8 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 18 cán bộ, công chức, viên chức nhằm trao đổi, học tập kinh 

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 1-2016, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 07 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 12 cán bộ, công chức, viên chức nhằm trao đổi, học tập kinh 

Đoàn ra: Tổng hợp tháng 12/2015, trong khối cơ quan hành chính, sự nghiệp tỉnh Bắc Giang có 09 đoàn được phép xuất cảnh ra nước ngoài với tổng số 29 cán bộ, công chức, viên chức nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm và 

Trang

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:8142998
  • Trong ngày:52
  • Trong tuần:196
  • Trong tháng:105706
  • Trong năm:8142998