Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ » Tổng quan về Bắc Giang

Mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2016.
Ngày 13-5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm giai đoạn 20
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015 trong điều kiện kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu và chịu những tác động lớn của nền kinh tế thế giới, với tinh thần nỗ lực, chủ động, sáng tạo; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đ
Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo và còn nhiều bất ổn, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn thách thức. Trong khi đó, môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong tỉnh còn thấp,

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10132901
  • Trong ngày:2845
  • Trong tuần:21756
  • Trong tháng:275721
  • Trong năm:1185711