nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Giới thiệu Sở ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

Trong bối cảnh nước ta đang chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, trong đó nhấn mạnh đến vai trò của ngoại vụ địa phương, Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2013 với nhiệm vụ chính là thực hiện công tác quản lý nhà nước về đối ngoại trên địa bàn, th
Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2013, là đơn vị mới thành lập, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn ban đầu xong tập thể Lãnh đạo Sở và cán bộ

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330276
  • Trong ngày:719
  • Trong tuần:719
  • Trong tháng:473096
  • Trong năm:1383086