nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài

Sắp tới (ngày 27-12-2015), Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư bắt đầu có hiệu lực.

Điểm mới của Nghị định là có thêm những quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài 

Theo đó, Nghị định quy định chi tiết  và hướng dẫn thi hành việc áp dụng, kiểm soát, công bố điều kiện đầu tư kinh doanh; các biện pháp bảo đảm đầu tư; ưu đãi đầu tư; thủ tục; triển khai hoạt động của dự án đầu tư và quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư. Nghị định này thay thế Nghị định số108/2006/NĐ-CP ngày 22-9-2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Điểm mới của Nghị định là có thêm những quy định tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài như: Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư đã thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Ngoài ra, Nghị định cũng có điều khoản quy định riêng về công bố điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, các cơ quan chức năng có trách nhiệm rà soát, tập hợp các ngành, nghề và điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định để công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
Đồng thời, Nghị định cũng quy định các đối tượng ưu đãi đầu tư. Ngành nghề đặc biệt ưu đãi được quy định gồm các lĩnh vực: Ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao; ứng dụng, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao; sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học.

Chi tiết Nghị định tại đây.

                                                                                                                              Chi đoàn Thanh niên Sở Ngoại vụ Bắc Giang

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10330233
  • Trong ngày:676
  • Trong tuần:676
  • Trong tháng:473053
  • Trong năm:1383043