nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC về hải quan và thuế xuất nhập khẩu

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
Theo đó, Thông tư số 39 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2018 đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, một số phụ lục tại Thông tư số 38. Đáng chú ý, Thông tư số 39 quy định mức tính số tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp, thay vì 0,05%/ngày như quy định trước đây tại Thông tư 38/2015/TT-BTC. Số tiền thuế nộp chậm được tính như sau:
 Số tiền chậm nộp thuế = mức tính số tiền chậm nộp x Số ngày chậm nộp tiền thuế x Số tiền thuế chậm nộp.
Hồng Nhung

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10342545
  • Trong ngày:413
  • Trong tuần:12988
  • Trong tháng:485365
  • Trong năm:1395355