Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tục cho phép phóng viên thường trú nước ngoài đến hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Văn phòng thường trú của cơ quan báo chí nước ngoài gửi văn bản đề nghị cho phép phóng viên, đại diện thường trú báo chí nước ngoài (theo mẫu 04/BC-BNG của BNG) tới hoạt động báo chí tại địa phương về Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang:

- Địa chỉ: tầng 10, Tòa nhà A, Trụ sở làm việc  liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3-2, thànhphố Bắc Giang,tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại/Fax: 0240.3992.238/ 0240.3992.238.

- Email: songoaivu@bacgiang.gov.vn.

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra và xử lý hồ sơ.

Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang trình Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản trả lời cho cơ quan, phóng viên báo chí nước ngoài.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp/ qua bưu điện hoặc fax tới Sở Ngoại vụ.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cho phép của cơ quan thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

- Bản sao Thẻ phóng viên có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan và phóng viên  thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

6. Cơ quan thực hiện: 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

7. Lệ phí: Không có.

8. Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.

9. Mẫu tờ đơn, tờ khai: Mẫu 04/BC-BNG quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012.

10.  Yêu cầu điều kiện: Không có.

11. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của  Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban  hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 342/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:9610342
  • Trong ngày:1450
  • Trong tuần:5010
  • Trong tháng:663152
  • Trong năm:663152