nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tục cho phép phóng viên thường trú nước ngoài đến hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh

Thủ tục cho phép phóng viên thường trú nước ngoài đến hoạt động thông tin, báo chí tại tỉnh

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Văn phòng thường trú của cơ quan báo chí nước ngoài gửi văn bản đề nghị cho phép phóng viên, đại diện thường trú báo chí nước ngoài tới hoạt động báo chí tại địa phương về Sở Ngoại vụ.

- Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Trụ sở làm việc liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 02043.662.004

- Thời gian tiếp nhận:

+ Mùa hè: sáng từ 07h00 đến 11h00, chiều từ 13h00 đến 16h00.

+ Mùa đông: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 16h00.

Bước 2: Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra và xử lý hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Ngoại vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản trả lời cơ quan, phóng viên báo chí nước ngoài.

Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản cho phép/ không cho phép phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh. Sở Ngoại vụ trả kết quả theo quy định.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Ngoại vụ hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến qua trang web hcc.bacgiang.gov.vn.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị cho phép của cơ quan thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam

-  Bản sao thẻ phóng viên của cơ quan có thẩm quyền.

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan và phóng viên thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam.

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Ngoại vụ.

7. Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận.

8. Yêu cầu, điều kiện: không có.

9. Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin, báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012 của Bộ Ngoại giao về việc ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ;

- Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ.

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10236862
  • Trong ngày:1942
  • Trong tuần:21763
  • Trong tháng:379682
  • Trong năm:1289672