nấu ăn đầm dạ hội dụng cụ đo lường

Get Adobe Flash player

Bạn đang ở đây

Trang chủ

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

1.1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Các cơ quan, tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ.

 - Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công, Trụ sở làm việc liên cơ quan, Quảng trường 3/2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3662.004/ Fax: 0240.3992.238

- Thời gian tiếp nhận:

+ Mùa hè: Sáng: từ 07h00 đến 11h00; Chiều: từ 13h00 đến 16h00;

+ Mùa hè: Sáng: từ 07h30 đến 11h30; Chiều: từ 13h00 đến 16h00.

Bước 2: Sở Ngoại vụ thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét. 

Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh ra văn bản trả lời cho phép hoặc không cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo.

1.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ Bắc Giang.

- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ, Trung tâm Hành chính công, Trụ sở làm việc  liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3-2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

- Gửi hồ sơ trực tuyến trên website: http://hcc.bacgiang.gov.vn/

1.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị của đơn vị tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế. Nội dung văn bản cần nêu rõ:

+ Lý do, danh nghĩa tổ chức, mục đích của hội nghị, hội thảo;

+ Thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo; địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có);

+ Hình thức và công nghệ tổ chức (trong trường hợp hội nghị, hội thảo trực tuyến);

+ Nội dung, chương trình làm việc và các hoạt động bên lề hội nghị, hội thảo;

+ Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có);

+ Thành phần tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài;

+ Nguồn kinh phí.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

1.6. Cơ quan thực hiện: 

- Thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

1.7. Lệ phí: Không.

1.8. Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh.

1.9. Mẫu tờ đơn, tờ khai: Không.

1.10.  Yêu cầu điều kiện: Không.

1.11. Căn cứ pháp lý:

- Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;

- Quyết định số 509/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

-  Quyết định số 89/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang.

 

 

 

 

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt xem tin bài:10328396
  • Trong ngày:1848
  • Trong tuần:17648
  • Trong tháng:471216
  • Trong năm:1381206